INSCRIPCIÓN PARA ZOOM

CONGRESO ORGANIZADO POR:

Instituto Peruano de Comunicación Política
Guerra & Poder: Estrategas en Comunicación